Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ B1 PET – CEFR Châu Âu Chứng chỉ Tiếng Anh B1 chứng nhận người học có khả năng: Bạn đủ khả năng để có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một cuộc họp. Tại Việt Nam, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường Đại học áp chuẩn điều kiện xét tuyển đầu vào/ra những học viên Cao học (Thạc sĩ) tại các Trường Đại học có chức năng đào tạo Đại học hoặc sau Đại học. Chúng tôi nhận tuyển sinh và đào tạo chứng chỉ Chứng Chỉ B1 PET. Cam kết hỗ trợ đầu ra đạt tỷ lệ 100%.

Đăng ký online